Na kratko

Glasba združuje ljudi in mi združujemo vse učence, dijake, študente, učitelje, profesorje in ljubitelje glasbe.

Dvigamo raven glasbenega izobraževanja!